Ortaokul

Eğitim Anlayışı

AKADEMİK HEDEFLERİ İLE SINAVLARA HAZIRLIKTA GÜÇLÜ EĞİTİM

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışının geçerli olduğu FKM Kampüs Ortaokul sınıflarında, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri tercih edilmektedir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak yapılandırılır.

Bu eğitim anlayışının bir gereği olarak her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini izleyen, bir anlamda onun koçluğunu üstlenen bir sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Sınıf öğretmenleri aynı zamanda veli, öğrenci ve öğretmen üçgeninde rehberlik görevlerini de üstlenmektedir. FKM Kampüs Ortaokulunda 5. sınıftan başlayarak özellikle fen dersleri, teknoloji tabanlı programlarla, bu derslere özgü düzenlenmiş sınıflarda sürdürülmektedir. Bu şekilde öğrencinin sürekli aktif öğrenme süreci yaşadığı, dolu dolu bir ders programı uygulanmaktadır.

FKM Kampüs Ortaokulunda, öğrencilerimizin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar en ileri düzeyde uygulanmaktadır.

Eksiksiz hazırlanma, tam öğrenme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenmektedir. Ayrıca mevcut haftalık ders programına ek olarak her öğrencinin eksiklerine ve ihtiyaçlarına göre ek çalışmalar oluşturulmaktadır. Sınavlara yönelik olarak her öğrenci için özel çalışma programları bulunmaktadır. FKM Kampüs Ortaokul öğrenci velileri her akşam ödevler konusunda SMS ile bilgilendirilmektedir.

FKM Kampüs’te yabancı dil derslerinde iletişim kurma, doğru dil kullanımı odaklı, çeşitli araştırma teknikleri ile grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren, projeye ve temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmektedir.

FKM Okulları

Rehberlik

Öğrencinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendilerine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımlardır.

Sosyal Duygusal Gelişim Alanı; Öğrencinin kendini tanıması, duygularını fark etmesi düzenlemesi ve yönetebilmesi, başkalarını anlaması ve kabul etmesi, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmesi için öğrencilere bireysel ve grupla danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra her yaş grubunun ihtiyacına yönelik konularda (Hayır diyebilmek, akran zorbalığı, özgüven geliştirme vb.) öğrenci seminerleri düzenlenmekte ve sınıf rehberlik etkinlikleri ile desteklenmektedir.

Akademik Gelişim Alanı; Öğrencinin okula ve okulun çevresine uyum sağlaması okul ve sınıf kurallarını benimsemesi, okula aidiyet duygusu geliştirmesi için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Akademik çalışmalarında devamlılık, kararlılık ve çaba göstermesi, sorumluluk alabilmesi akademik gelişimi ve başarısı için gereken bilgi beceri ve tutumu kazanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan Çalışmalar;

  • Okul psikolojik danışmanlarımız haftalık periyotlarla öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak, öğrencilerimizin akademik gelişimini takip eder.
  • Sınıf danışman öğretmenlerimiz öğrencilerimizin deneme sınav sonuçlarını yakından takip ederek öğrencilerle birlikte analiz eder.
  • Okul psikolojik danışmanlarımız; verimli ders çalışma, sınav kaygısı, dikkat ve odaklanma, sınav stratejileri vb. konularda öğrencilerimize seminerler düzenlenmekte ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Kariyer Gelişim Alanı; Öğrencinin ilgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerini tanıması, mesleki seçenekleri fark etmesi için çoklu zekâ envanteri, akademik benlik ve çeşitli kişilik envanterleri uygulanır. Meslek seçeneklerini fark etmesi iş yaşamı ile eğitim arasındaki ilişkiyi ve yaşam boyu öğrenmenin kariyer gelişimi açısından önemini kavraması için, meslek kariyer günlerinde çeşitli meslek uzmanlarıyla iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Bireysel görüşmelerle beraber öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini desteklemekteyiz.

FKM Okulları

Yabancı Dil Eğitimi

İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüz dünyasında…

Öncelikli amacımız;

Öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmaktır. Ayrıca, İngilizce öğretim programımızın akademik hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlara katılımının ve dil seviyelerinin objektif değerlendirilmesinin önemine inanıyor ve bu sınavlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz kendi kariyer planlamaları için ufuk açabilecek hem bilgi ve beceri ve donanıma hem de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip oluyorlar.

Ek olarak, Öğrencilerimizin yaş, ilgi ve beceri düzeylerine uygun olarak yarışmalar ve programlar düzenleyerek İngilizce becerilerini geliştirmeyi ve dili kullanabilir duruma getirmeyi hedefliyoruz ve bu sayede öğrencilerimizin kendi dil gelişimini değerlendirmesine olanak tanıyoruz.
Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda istek ve merak uyandırmaktır. En nihayetinde, amacımız öğrencilerimizin doğru ve akıcı bir şekilde kendilerini ifade etmelerini hedeflemekteyiz…

Ders Saatleri

* Ders saatlerini görmek için tıklayınız. Ders Listesi

Yemek Listesi

* Yemek Listesini görmek için tıklayınız. Yemek Listesi

Başarılarımızın Sırrı Çok Çalışmak!

FKM Okulları

Öğretmenlerimiz

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Dolor maiores soluta neque delectus doloremque aliquid obcaecati, quaerat sed dicta nihil.

Name 01

Matematik Öğretmeni

Name 02

Matematik Öğretmeni

Name 03

Matematik Öğretmeni