Okul Öncesi

Uluslararası eğitim kurumlarında uygulanan farklı eğitim modellerinin, modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’na entegre edilmesiyle oluşan; öğrencilerimizin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil alanları ile öz bakım gelişimlerini destekleyen bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Programımızda öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına, gelişim düzeylerine ve hazır bulunma durumlarına uygun şekilde düzenlenen eğitim ortamlarında becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunulmaktadır.

Eğitim Anlayışımız

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME MODELİ

Çocukların 5 gelişim alanını desteklemek ve onları en yetkin şekilde ilkokula hazırlamak temel hedefimizdir.

 • Motor gelişim
 • Sosyal – Duygusal gelişim
 • Dil gelişimi
 • Bilişsel gelişim
 • Öz bakım gelişimi

MEB müfredatının amaç ve kazanımları baz alınarak bir müfredat oluşturulmuştur. Reggio Emilia, High Scope, Montessori gibi okul öncesi eğitim modelleri programımızın içine dahil edilmiştir ve programımızın birer parçasıdır. Tüm etkinlikler oyun temellidir.

Okul öncesi eğitiminde hedefimiz

 • Değerler
 • Beceriler
 • Tutumlar
 • Davranışlar

 

BİLİMSEL AKTİVİTELER

 • Her hafta 1 DENEY.
 • Her ay 1 MUTFAK ETKİNLİĞİ gerçekleşmektedir.
 • Öğrencilerimiz zaman zaman ilkokul fen laboratuvarını da kullanarak bu etkinliklerini gerçekleştirmektedirler.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0-6 yaş dönemi; büyüme ve gelişmenin en hızlı, öğrenmenin en yoğun olduğu dönemdir. Temel alışkanlıkların kazanıldığı, çocukların çevreyle etkileşimden en çok etkilendiği, zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip şekillendiği dönemdir. Temelleri ilk yılda atılan psikolojik gelişim tüm yaşam boyu sürer. Gelişimin her yaşa özgü tamamlanması gereken fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal ve ahlaki görevleri vardır.  FKM Kolejin de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak erken çocukluk dönemindeki anlayışımızda her çocuğu bir birey olarak değerlendirmek ve gelişim dönemlerinde onlara öncülük etmek yer almaktadır. Amacımız çocukların yaşam boyunca ihtiyaç duyacakları tüm kazanımları en etkili şekilde onlara aktarmak, ilgi ve merak duygularını geliştirmelerini sağlamak, öğrenme isteklerinde motivasyonlarını korumak ve tüm bu süreçte çocuklara psikolojik destek sağlamaktır.

Oryantasyon çalışmaları

Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşmaya başlamasıyla ortaya çıkan ve yaşamı boyunca da devam eden bir süreçtir. İnsanın kendi başına kazandığında, çok uzun zaman alacak olan bilgi ve becerileri çok daha kısa sürede insana kazandırmak için eğitim vardır. Okulun amacı eğitim aracılığı ile insanı topluma ve tüm insanlığa yararlı, sosyal çevresine uyumlu, toplum bilinci gelişmiş, kendine yeterli insan olarak hayata hazırlamaya katkı sağlamaktır.

Erken çocukluk döneminde okula başlanmasıyla birlikte aileden sonra, arkadaş ve öğretmen ilişkileri de önem kazanmaktadır. Okul; ailede başlayan eğitim, çevre ve düzen, içinde bulunduğu sosyal yaşamdan sonra öğrenme süreçlerinin de başladığı bir deneyimdir. FKM Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak bu deneyimin ilk basamağı olan okula uyum sürecinde çocukların öğretmenleri, sınıfları ve okulun fiziksel koşullarını tanımasını sağlayacak bireysel ve grup çalışmaları yapmaktayız. Sınıf içi oryantasyonu ve grup oyun çalışmaları (çocukların öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla tanışması) süreçlerini gözlemleyerek eğitim dönemi başlangıcına hazırlık yapmaktayız.

Öğrenci/Veli Görüşmeleri

Öğrencilerimizin okul yaşantısının en önemli parçalarından biri de velilerimizdir. Öğrencilerimizle ilgili kişisel, sosyal, akademik ve bilişsel alanlarla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmaları takip edebilmeleri adına veli bilgilendirme toplantıları ile veli iş birliğine önem vermekteyiz. Yaptığımız bireysel görüşmeler, çalışmalar ve uygulanan envanterler ile öğrencilerimizi yakından tanırken kendi farkındalıklarını oluşturmalarını sağlayıp olumlu yönde geliştirebilmeleri için rehberlik etmekteyiz. Öğrencilerimizin gelişim dönemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum psikoloğumuz ile oyun odaklı bireysel görüşmeler yaparak destekleyici ve yönlendirici, sosyal, duygusal alanlarda destek olarak bir süreç yürütmekteyiz. Bu süreci de veli görüşmeleriyle detaylandırarak iş birliği içerisinde yıl boyunca takip etmekteyiz.

Öğrencilere Yönelik Yaptığımız Çalışmalar

Farklı, Kalite ve Modern(FKM) eğitim anlayışımıza göre amacımız öğrencilerin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak ulaşabilecekleri mükemmelin ötesinde olan başarılara katkıda bulunmak ve karakter eğitimi dahilinde davranış yönetimi, sosyal beceri gelişimi, sorumluluk alma, akademik motivasyon, akran ilişkileri, gelişim dönemleri özellikleri, toplumsal değerler vb. konuları öğrencilerimize kazandırmakta hem psikolojik hem akademik destek ile mutlu ve gerçek bir birey olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeleri konusunda destek verilmektedir.

Fkm Okulları Okul Öncesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak  öğrenci gelişim dönemlerine uygun olarak ve her yaş grubu için farklı olacak şekilde belirlediğimiz konu başlıkları ile çeşitli atölyeler düzenleyerek, sınıf içi rehberlik dersleri vererek, oyun yoluyla öğrenebilecekleri tüm kazanımları sağlamalarına öncülük etmekteyiz.

Zihinsel yeteneklerini daha etkin kullanabilmeleri için dikkat çalışmaları, psikodrama, çocukların yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla drama etkinlikleri, güven çalışmaları, duygularını tanımaya yönelik etkinlikler, yaparak gelişimlerine katkı sağlamaktayız.

ASALET ZARAFET

Kişilik gelişiminin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde, günümüzde yaşatmak ve sürdürmek için değerleri “Asalet Zarafet” dersimiz ile gerçekleştirmekteyiz. Derslerimizi rehber öğretmenimiz aynı zamanda Psikoloğumuz ile kazandırmayı hedefliyoruz.

  Konu Başlıkları;

 • Sevgi
 • Saygı
 • Barış
 • İşbirliği
 • Paylaşma
 • Yardımlaşma
 1. Dönem sonu ve 2. Dönem sonlarında öğrencilerimizin gelişim süreçleri ile ilgili “Bireysel Gelişim Raporu” velilerimize gönderilir.

En önemli hedefimiz ise;

 • Empati yanı gelişmiş,
 • Farkındalığı yüksek,
 • Stratejik ve Analitik düşünebilen,
 • Sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Kendine ve topluma yararlı,
 • Özgüvenli ve kendini koruyabilen,
 • Hedefleri olan,
 • Kişilerarası iletişim kurabilen,
 • Gelişim ve Öğrenme odaklı olan,
 • Yeteneklerinin ve yaratıcılığının farkına varabilen,
 • Bilimin ışığında ilerleyebilen,
 • Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Nitelikli İngilizce İçin Temelden Eğitim

 İngilizce derslerimizde,  Hazırlık Sınıfı ve 5 yaş sınıf öğrencilerimiz her dönem sonunda, İngilizce olarak çalışmalarını öğretmenleri ile birlikte “Coffee Morning” etkinliği ile anne-babalarına sunarlar.

İngilizce derslerimizde her gün takvim ve hava durumu etkinliği yapılarak dün, bu gün,  yarın,  kavramları mevsimler, aylar, 100 gün etkinlikleri ile öğretilmektedir.

FKM Kampüs bünyesinde yer alan anasınıfımız için, kampüste bulunan sinema salonunda İngilizce sinema zamanı yapılarak öğrencilerin yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

*Yılsonu gösterisinde de çocuklar bir yıl boyunca öğrendiklerini sahnelerler.

Yabancı dil eğitiminde 21. yüzyılın becerilerini geliştiren uygulamalara eğitim programımızda yer verilmektedir. Haftada 10 saat İngilizce dil eğitimi; yabancı öğretmenler, yabancı dil eğitimini yurt dışında almış ve o kültürü bilen, yurt dışı deneyimine sahip öğretmenler tarafından verilmektedir.

Bu kapsamda İngilizce eğitimimiz ile okul öncesi öğrencilerimiz;

• Konuşurken kendi yaşlarına uygun cümleleri kullanmayı öğrenirler.

• Harfleri tanır ve sözcükleri doğru telaffuzları ile öğrenirler.

• Öğretmenleriyle sınıf içinde, etkinliklerde, yemekhanelerde İngilizce iletişim kurarlar.

• Kısa diyaloglarla temel ihtiyaçlarını ifade etmeyi öğrenirler.

• Öğrendiklerini pekiştirmek amaçlı yaşlarına uygun İngilizce şarkılar söylemeyi öğrenirler.

• İçeriği İngilizce olan oyunlar organize edilerek yabancı dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler.

Ders Saatleri

* Ders saatlerini görmek için tıklayınız. Ders Listesi

Yemek Listesi

* Yemek Listesini görmek için tıklayınız. Yemek Listesi

Başarılarımızın Sırrı Çok Çalışmak!

 

FKM Okulları

Öğretmenlerimiz

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Dolor maiores soluta neque delectus doloremque aliquid obcaecati, quaerat sed dicta nihil.

Name 01

Matematik Öğretmeni

Name 02

Matematik Öğretmeni

Name 03

Matematik Öğretmeni