İlkokul

Eğitim Anlayışı

FKM Kampüs’te ilkokul öğrencilerimize sosyal yeteneklerini geliştiren, öğrenme odaklı, ezberden uzak, yaratıcı düşünmeyi geliştiren bir eğitim sistemi sunuyoruz. Birinci sınıftan itibaren kendi yeteneklerini fark etmeye başlayan, yaratıcı, birlikte çalışmayı benimseyen öğrenciler yetiştirebilmek en temel hedefimiz.

Sorumluluk alabilen, sevmeyi ve saymayı yaşam şekli olarak benimseyen öğrenciler yetiştirmek olmazsa olmazımız. Öğrencilerimize psikolojik danışmanlık desteği verip, rehberlik yaparak, özgüvenli, yeteneklerini fark edebilen, çevreye ve her canlıya duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak bizce çok önemli.

Araştırıp sorgulayarak, hoşgörü ile yaklaşarak, yeteneklerini geliştirecek şekilde destek vererek, başarılı çalışmalar yapabilmelerini sağlayan bir eğitim modeli deneyimini tüm ilkokul öğrencilerimize yaşatıyoruz.

Atatürk ilkelerine bağlı, dünya ile aynı dili konuşan, etkin, rekabet yeterliliğine sahip sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek en temel eğitim felsefemiz. Öğrenciye bilgi kazandırmanın yanında bilgi edinme yeterliliği sağlamak, öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgileri kendi kabiliyetleriyle keşfetme ve bu bilgileri kendini gerçekleştirme sürecinde etkin olarak kullanma becerisi kazandırmak, eğitim sistemimizin ayrılmaz bir unsuru.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak ‘Birey Odaklı’ rehberlik anlayışını benimsemekteyiz. Her çocuk özel ve kendine özgüdür. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz çalışma prensiplerimizde bireysel farklılıkları dikkate alarak geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza ışık tutmak rehberliğin temel işlevlerinden birisidir. Farklı kişilik özelliklerini, ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak öğrencilerimize ihtiyacı olan desteği vererek; başarılı, erdemli, özgüvenli ve empati yeteneği gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak hedefimizdir.  Bu amaçla kurum psikoloğumuz ve rehber öğretmenimiz ile her öğrencinin ihtiyacına yönelik bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri, sınıf içi gözlemler, akademik başarının takibi vb. alanlarda çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini ve her öğrencinin birey olarak değerlendirilmesi gerektiğini benimseyen anlayışımızdan yola çıkarak öğrencilerimizi duygusal, bilişsel ve sosyal beceri alanlarında gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. 

 

Oryantasyon Çalışmaları

Okulumuza yeni başlayacak olan öğrencilerimizle oryantasyon dönemi başlamadan kurum psikoloğumuz ve rehber öğretmenimizle birlikte bireysel tanıma çalışmaları ve ilkokul 1.sınıfa başlayacak olan öğrencilerimize Okul Olgunluğu değerlendirme görüşmesi yapmaktayız. Bu süreç veli görüşmeleri ile desteklenmekte ve yıl boyunca işbirliği ile devam etmektedir. Öğrencilerimizin okula uyumlarını kolaylaştırmak için okul hakkında bilgilendirme, öğretmenlerin ve mekânların tanıtılmasında bireysel ve grup çalışmaları yapmaktayız.

Öğrenci /Öğretmen/Veli Görüşmeleri

“Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştiren bir kişi olarak gelişebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardımdır”. FKM Koleji İlkokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak her çocuğu özel görüp belirli periyotlarla öğrencilerimizle bireysel görüşmeler yapmaktayız. Bu görüşmeler sayesinde hem bizler öğrencilerimizi yakından tanırken hem de öğrencilerimizin yaş grubuna ait temel yaşam becerilerini kazanmalarına, kendilerini tanımalarına ve fark etmelerine, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmalarına, davranış gelişimlerine, akademik motivasyonlarına, toplumsal değerlere, duygularını anlamalarına ve ifade etmelerine ve ders çalışma alışkanlığı kazanmasında çocuklarımıza yollar göstererek hem psikolojik hem akademik destek sağlayarak toplumda mutlu bireyler olarak gelişmeleri konusunda rehber olmaktayız. 

Eğitim sürecinde önemli parçalardan biri de öğretmenlerdir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi ile öğretmen arasında yeterli ilişki ve birlik sağlanırsa okulun başarı seviyesi artmakta ve bu oranda eğitim kalitesi de artmaktadır. Daha sağlıklı ve verimli bir eğitim süreci için Sınıf ve Branş öğretmenlerimiz ile sürekli iletişim halinde bulunuyor, düzenli olarak öğretmen görüşmeleri yapıyoruz.  Öğretmenlerimiz öğrencilerle ilgili gözlemlerini paylaşmasını sağlıyor, elde edinilen bilgiler ışığında öğrencilere yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Eğitim öncelikle aile de başlayan ardından okul ile devam eden tüm yaşam boyunca süren bir süreçtir. Okul yaşantısının vazgeçilmez parçalarından biri olan öğrenci başarısı için ailenin işlevi çok önemlidir. Velilerimizle öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler gerçekleştirerek veli iş birliğine değer veriyoruz. Ailenin okul ile iletişimi ne kadar güçlü olursa öğrencinin başarısının da arttığını gözlemlemekteyiz. Aile okul ile işbirliği içinde olursa öğrencinin var olan problemine ortak çözüm bulunmakta ve yaşanabilecek problemlere karşı önceden önlemler alabilmekteyiz. Öğrencilerimizin genel akademik, sosyal ve davranışsal gelişimleri hakkında yaptığımız çalışmaları aktardığımız veli toplantıları yapmaktayız. Böylelikle velilerimiz süreçten haberdar olmakta çocuklarını yakından takip edebilmektedirler.

Sınıf İçi Rehberlik

FKM Koleji İlkokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak günümüzde ve ileri ki yaşamlarında aile, meslek, arkadaşlık vb. yaşantılarında hayat boyu gerekli olacak olan tüm kazanımlara sınıf içi etkinliklerle katkı sağlamaktayız. Yaş gruplarına göre belirlediğimiz konu başlıklarını çeşitli materyaller kullanarak, seminerler düzenleyerek ve oyun atölyeleri kurarak çocuklara aktarmaktayız. Farklı, Kalite ve Modern(FKM) eğitim anlayışımıza göre amacımız öğrencilerin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak ulaşabilecekleri mükemmelin ötesinde olan başarılara katkıda bulunmaktır.

Sınıf İçi Rehberlik Etkinliklerimiz

 • Sosyal Beceri ve Etkili İletişim
 • Hak ve Sorumluluklar
 • Problem Çözme Basamakları
 • Öz Bakım Becerileri
 • Hayır Diyebilmek
 • Kişisel Sınırların Korunması Ve Mahremiyet
 • Akran Zorbalığı
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı
 • Benden Farklı Olanla Yaşamayı Öğrenme
 • Duyguları Anlama ve İfade Etme
 • Düşünme ve Dikkat Çalışmaları
 • Akademik Motivasyon
 • Etkili ve Verimli Ders Çalışma Teknik ve Yönetimleri

Yabancı Dil Eğitimi

FKM  İlkokul öğrencilerimiz, Avrupa Konseyi tarafından farklı dil seviyeleri için yazılmış bir tanımlama olan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR) yer alan pre A1-A1 -A2 ve B1 seviyelerinde eğitim görmekte olup; bunu görsel ve işitsel çalışmalarla destekleyerek yabancı dil öğrenimlerinde Avrupa standartlarında bir eğitim almaktadırlar .
Kelime dağarcığı ve dil bilgisi kuralları konusunda bunu dört kademede birleştirip sırasıyla Dinle-Konuş-Oku-Yaz ( Listening-Speaking-Reading-Writing) yöntemiyle, ana dilimizi öğrendiğimiz doğal metotla harmanlıyoruz. CEFR sistemi Blended Method yönteminin birleşimiyle öğrencilerimiz, öğrendiklerini hem konuşabiliyor hem de yazıya dökerek akılda kalıcı hale getirebiliyorlar.
Öğrencilerimizin erken yaşta yabancı dilin farkına varmaları, dil öğrenimini sevmeleri için, ikinci yabancı dil olarak ta Almanca eğitimi vererek iki yabancı dili günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız topluma, dil bilmenin verdiği özgüvenle iletişimi güçlü ve kendisini daha iyi ifade edebilen bireyler kazandırmaktır.
Dünyada en çok konuşulan ikinci dil ve resmi dil olan İngilizce ile aynı dil ailesinin üyesi olan Almanca, bu yönüyle İngilizce ile birlikte daha kolay öğrenilebilen bir dildir. AB’nin de en çok konuşulan anadili olan Almancayı okulumuzda dilin kendi kültürünü yaşayarak öğretmek için etkinlikler düzenleyerek, sınıf içinde de dramalar ve mini skeçler kurarak edinilen bilginin yüzeysel kalmasını önleyip çocuğun içselleştirmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin derste aktif kalmalarını sağlayarak öğrendiği her kelimeyi, bilgiyi uygulayarak böylece öğrenmeyi kalıcı hale getirmiş oluyoruz.
Derslerimizde eğitsel oyunlar, konularımızla ilgili eğitsel şarkılar, slaytlar, eğitsel videolar kullanarak her çocuğa ulaşıp hem İngilizce hem de Almanca öğrenirken çocuğun sosyal, iletişimsel gelişimini de bu sayede destekliyoruz.

Ders Saatleri

* Ders saatlerini görmek için tıklayınız. Ders Listesi

Yemek Listesi

* Yemek Listesini görmek için tıklayınız. Yemek Listesi

Başarılarımızın Sırrı Çok Çalışmak!

FKM Okulları

Öğretmenlerimiz

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Dolor maiores soluta neque delectus doloremque aliquid obcaecati, quaerat sed dicta nihil.

Name 01

Matematik Öğretmeni

Name 02

Matematik Öğretmeni

Name 03

Matematik Öğretmeni