Anadolu Lisesi

Eğitim Anlayışı

BAŞARILI VE GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN HEDEFLERİ NET

Lise eğitim kalitesi ve üniversiteye yerleştirme sonuçlarında Bursa ve Türkiye genelinde önemli başarılara sahip olan FKM Okullarının vizyonunu temsil eden FKM Kampüs Anadolu Lisesi, okulun her yıl ilan ettiği giriş puanlarına göre öğrenci kabul etmektedir. Ders programlarının tamamı eğitim ve öğretim müfredatı, deneysel ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenmektedir. Sınıflarda dersler, eğitim teknolojileri, görsel malzemeler ve güncel kaynaklardan faydalanılarak işlenmektedir.

FKM Kampüs Anadolu Lisesinde öğrencilerin istek ve kabiliyetlerine paralel olarak geniş bir eğitim programı uygulanmaktadır. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için öğrenci merkezli rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

FKM Kampüs Anadolu Lisesinde İngilizce programı haftada 12 saat verilirken, İngilizce öğrenimi kulüp programlarıyla da desteklenmektedir. Temel olarak öğrencilerimizin günlük yaşamlarında etkin şekilde İngilizce konuşup okuyabilmeleri; gelecekte ise akademik ve iş hayatlarında İngilizce konusunda güçlü bir temele sahip olmaları hedeflenmektedir. Temel dil becerilerinin etkin olarak kullanılmasını amaçlayan programda, ikinci yabancı dil eğitimi de kesintisiz olarak devam etmektedir.

FKM Kampüs öğrencilerinin yoğun akademik çalışmaları, farklı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenmektedir. Öğrencilerimiz toplum kültürünü ve farkındalığını kazanacakları etkinliklere yönlendirilmektedir.

FKM Kampüs Anadolu Lisesinde ölçme – değerlendirme ve rehberlik birimi de son derece faal olarak çalışmaktadır. Bu birimlerimiz özellikle son iki sınıfta öğrencilerimizin üniversite sınavına hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Okulumuzda 11. sınıftan başlayarak yoğun biçimde üniversite sınavına hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Hafta içi okul sonrası ve hafta sonlarında, bireysel veya grup etüt çalışmaları ile tam öğrenme sağlanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerimizin özel derse ya da okul dışı takviyelere ihtiyacı kalmamaktadır.

FKM Okulları

Rehberlik

Öğrencinin Kendini anlaması, Problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendilerine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen psikolojik yardımlardır.

Sosyal Duygusal Gelişim Alanı; Öğrencinin kendini tanıması, duygularını fark etmesi düzenlemesi ve yönetebilmesi, başkalarını anlaması ve kabul etmesi, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmesi için öğrencilere bireysel ve grupla danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra her yaş grubunun ihtiyacına yönelik konularda (Hayır diyebilmek, akran zorbalığı, ergenlik dönemi ve özellikleri, madde bağımlılığı vb.) öğrenci seminerleri düzenlenmekte ve sınıf rehberlik etkinlikleri ile desteklenmektedir.

Akademik Gelişim Alanı; Öğrencinin okula ve okulun çevresine uyum sağlaması okul ve sınıf kurallarını benimsemesi, okula aidiyet duygusu geliştirmesi için oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır. Akademik çalışmalarında devamlılık, kararlılık ve çaba göstermesi, sorumluluk alabilmesi akademik gelişimi ve başarısı için gereken bilgi beceri ve tutumu kazanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan Çalışmalar;

  • Okul psikolojik danışmanlarımız haftalık periyotlarla öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak, öğrencilerimizin akademik gelişimini takip eder.
  • Sınıf danışman öğretmenlerimiz öğrencilerimizin deneme sınav sonuçlarını yakından takip ederek öğrencilerle birlikte analiz eder.
  • Okul psikolojik danışmanlarımız; verimli ders çalışma, sınav kaygısı, dikkat ve odaklanma, sınav stratejileri vb. konularda öğrencilerimize seminerler düzenlenmekte ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Kariyer Gelişim Alanı; Öğrencinin ilgi, yetenek, değer ve kişilik özelliklerini tanıması, mesleki seçenekleri fark etmesi için kendini değerlendirme envanteri, çoklu zekâ envanteri, akademik benlik ve çeşitli kişilik envanterleri uygulanır. Mesleklerin gerektirdiği nitelikler ile kişisel özellikleri arasında bağ kurması, mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmesi, kariyer farkındalığı kazanması, meslek seçeneklerini fark etmesi iş yaşamı ile eğitim arasındaki ilişkiyi ve yaşam boyu öğrenmenin kariyer gelişimi açısından önemini kavraması için, meslek kariyer günlerinde çeşitli meslek uzmanlarıyla iletişim kurmaları sağlanmaktadır. Bireysel görüşmelerle beraber öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini desteklemekteyiz.

 

FKM Okulları

Yabancı Dil Eğitimi

İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüz dünyasında…

Öncelikli amacımız;

Öğrencilerimize yabancı dili yaşayarak öğretmek, yabancı dilin gerektirdiği dört ana beceriyi (Okuma-Yazma-Dinleme ve Konuşma) kazandırmaktır. Ayrıca, İngilizce öğretim programımızın akademik hedefleri doğrultusunda öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan sınavlara katılımının ve dil seviyelerinin objektif değerlendirilmesinin önemine inanıyor ve bu sınavlara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz kendi kariyer planlamaları için ufuk açabilecek hem bilgi ve beceri ve donanıma hem de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip oluyorlar.

Ek olarak, Öğrencilerimizin yaş, ilgi ve beceri düzeylerine uygun olarak yarışmalar ve programlar düzenleyerek İngilizce becerilerini geliştirmeyi ve dili kullanabilir duruma getirmeyi hedefliyoruz ve bu sayede öğrencilerimizin kendi dil gelişimini değerlendirmesine olanak tanıyoruz.
Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda istek ve merak uyandırmaktır. En nihayetinde, amacımız öğrencilerimizin doğru ve akıcı bir şekilde kendilerini ifade etmelerini hedeflemekteyiz…

Ders Saatleri

* Ders saatlerini görmek için tıklayınız. Ders Listesi

Yemek Listesi

* Yemek Listesini görmek için tıklayınız. Yemek Listesi

Başarılarımızın Sırrı Çok Çalışmak!

FKM Okulları

Öğretmenlerimiz

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Dolor maiores soluta neque delectus doloremque aliquid obcaecati, quaerat sed dicta nihil.

Name 01

Matematik Öğretmeni

Name 02

Matematik Öğretmeni

Name 03

Matematik Öğretmeni